JOHAN VAN GRINSVEN

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder. Het oude ideaal lijkt ver weg, zeker als we Geert Wilders horen prediken. 2College Durendael in Oisterwijk zorgde deze week voor een tegengeluid; heel wat minder luidruchtig dan de PVV’er pleegt te opereren.uitwisselingdurendael> Lees meer...