JOHAN VAN GRINSVEN

Actie!

Een artikel over de met uitzetting bedreigde Irakese familie Al Delfi (zie een eerder blogonderwerp) heeft voor enige beroering gezorgd in Waalwijk. Van diverse kanten wordt de familie hulp aangeboden. Ook heeft de gemeenteraad over deze kwestie gesproken. Diverse gemeenteraadsleden hebben hun partijgenoten in Den Haag opmerkzaam gemaakt op de schrijnende situatie van deze vluchtelingen. Ik hoop dat niemand het mij kwalijk neemt dat ik het prettig vind dat mijn woorden tot deze daden hebben geleid.
Klik hier voor artikel pagina 1 Klik hier voor artikel pagina 2

Treurigheid troef

Vandaag op bezoek geweest bij een Irakese familie - vader, moeder, twee dochters (6 en 12) die het land uitgezet dreigt te worden. Het echtpaar heeft een treurigstemmend verhaal verteld: onder meer over zijn zwakbegaafde dochter en een relatie die - eenmaal terug in Irak - tot onheil zal leiden, want tussen een sjiiet en een soenniet. Het echtpaar dacht enkele jaren geleden een nieuwe start te kunnen maken in Nederland en de kinderen een kans te geven op een gewoon leven, met onderwijs en zorg. In Irak vreesden en vrezen zij voor hun leven.
Het is een schrijnend, menselijk verhaal, maar wij hadden tevoren op de redactie een zakelijke, pragmatische discussie: waarom zouden we dit verhaal optekenen en dat van ontelbare andere uitgeprocedeerde asielzoekers niet? Tijdens zo'n discussie blijkt elke keer weer dat journalistiek geen exacte wetenschap is. Dit keer gaf de doorslag dat 'gemengde' huwelijk en de zwakbegaafde dochter en wat die twee elementen betekenen bij een terugkeer in Irak. De laatste tijd is er veel te doen geweest over goed geïntegreerde Afghaanse gymnasiummeisjes die uitgezet dreigden te worden. Die kregen veel steun vanuit de samenleving; zij konden trouwens hun eigen zaak ook goed bepleiten. Dit Irakese gezin kan dat niet. Voor hen zullen dan ook geen scholen in opstand komen en zal geen burgemeester dreigen met burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een hogere overheid. Deze mensen hebben nauwelijks een stem. Alleen binnenkort in de editie De Langstraat van het Brabants Dagblad.